สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

เทศบาลตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2564