รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

*******************

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561