ข้อมูลการติดต่อ

การติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง   

สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย  เลขที่  261  หมู่  4  ถนนบ้านบึงวิชัย  ตำบลบึงวิชัย  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์    จังหวัดกาฬสินธุ์    46000

โทรศัพท์/โทรสาร   0-4384-0442

เว๊บไซต์เทศบาลตำบลบึงวิชัย : www.buengvichai.go.th

e-mail : buengwichai2558@gmail.com

 

ภาพแผนที่

 

แผนที่สำนักงาน