วัดสุนทราราม

วัดสุนทราราม

 

          วัดสุนทราราม         ตั้งอยู่    ณ    บ้านหนองทุ่ม    หมู่    1     มีพระอธิการอุดม    ญาณธีโร    เป็นเจ้าอาวาส    มีหลวงปู่พรม          วรจิตโต    เป็นรองเจ้าอาวาส      เดิมวัดสุนทรารามเป็นสำนักสงฆ์ตั้งอยู่บนที่ดินของประชาชน   หมู่  2   บ้านสว่างนาโพธิ์   ต่อมาทางวัดได้ย้ายออกมาตั้งอยู่   ณ    บ้านหนองทุ่ม   หมู่  1 และได้ซื้อที่ดินเป็นของวัด    วัดเริ่มก่อตั้งตั้งแต่มีหมู่บ้านตั้งแต่ในช่วง   พ.ศ. ไหน  ยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัด    ปัจจุบันวัดสุนทราราม    มีพระสงค์จำวัดอยู่    3    รูป

 

บรรยากาศสภาพสถานที่วัดสุนทราราม    บ้านหนองทุ่ม    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    เมื่อวันที่   8   สิงหาคม   2562      (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย โดยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โดยออกถวายเทียนพรรษา ถวายน้ำดื่ม และรับฟังการสวดพุทธมนต์   ณ   วัดสุนทราราม

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย โดยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดยออกถวายเทียนพรรษา ถวายน้ำดื่ม และรับฟังการสวดพุทธมนต์   ณ   วัดสุนทราราม

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ถวายเทียนพรรษา    ประจำปี    พ.ศ.   2560