วัดมณีนพาราม

วัดมณีนพาราม

 

         วัดมณีนพาราม    ตั้งอยู่    ณ    บ้านท่าไคร้    หมู่    7    มีพระครูจันทรัตนสารเป็นเจ้าอาวาส    และมีพระภิกษุจำวัดจำนวน   2   รูป

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย โดยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โดยออกถวายเทียนพรรษา ถวายน้ำดื่ม และรับฟังการสวดพุทธมนต์   ณ   วัดมณีนพาราม

 

ภาพบรรยากาศสถานที่วัดมณีนพาราม    เมื่อวันที่    20    มีนาคม    2562

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย โดยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดยออกถวายเทียนพรรษา ถวายน้ำดื่ม และรับฟังการสวดพุทธมนต์   ณ   วัดมณีนพาราม