เทศบาลตำบลบึงวิชัยร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไคร้ ออกให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด- 19 เข็ม 1 และ เข็ม 2 ณ วัดวิเศษไชยาราม บ้านบึงวิชัย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564