ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

.................

 

ที่อยู่   /   ที่ตั้ง   สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย      เลขที่    261    หมู่    4    ถนนบ้านบึงวิชัย    ตำบลบึงวิชัย    อำเภอเมืองกาฬสินธุ์    จังหวัดกาฬสินธุ์    46000

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานฯ   0 4384 0442

หมายเลขโทรสารสำนักงานฯ   0 4384 0442

เว๊บไซต์เทศบาลตำบลบึงวิชัย   www.buengvichai.go.th

อีเมล์   

 

แผนที่เทศบาลฯ   /   ที่ตั้ง