สินค้าสำคัญภายในท้องถิ่น

ร้านอิงฟ้ามินิมาร์ท    จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด

โรงงานน้ำดื่มเจบี   (JB)

ตลาดชุมชน   บ้านโนนหัวบึง

ตลาดชุมชน   บ้านบึงวิชัย

มะม่วง

หน่อไม้ฝรั่ง

พริก

ข่า

แตงกวา

ถั่วฝักยาว

 

กบ

บ้านท่าไคร้   หมู่   7   จำหน่ายกบเนื้อ กก. ละ   100   บาท   /   พ่อพันธุ์แม่พันธุ์คู่ละ   500   บาท   /   ลูกกบ  กก.ละ   200   บาท   /   ลูกอ๊อดจะออกช่วงเดือนมีนาคม   /   ติดต่อคุณลำไพร   ญาณศิริ   ตำแหน่งปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย   เบอร์โทร.   08-6229-7340

 

 

 

 

 

 

 

หน่อไม้ฝรั่ง

บ้านหนองทุ่ม   หมู่   1,2,3   จำหน่ายหน่อไม้ฝรั่ง   กก. ละ   40-50   บาท   /   ติดต่อคุณประสิทธิ์   อิ่มแมน   ตำแหน่งปัจจุบันเป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย   เบอร์โทร.   08-7863-3759

  

 

 

 

 

 

 

 

พริก

บ้านหนองทุ่ม   หมู่   1,2,3   จำหน่ายพริกสด   กก. ละ   45-50   บาท   /   ติดต่อคุณประสิทธิ์   อิ่มแมน   ตำแหน่งปัจจุบันเป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย   เบอร์โทร.   08-7863-3759

 

 

 

 

 

 

 

มะม่วง

บ้านหนองทุ่ม   หมู่   1,2,3   จำหน่ายมะม่วง   มะม่วงแก้ว   กก. ละ   30   บาท   /   มะม่วงแก่   กก.ละ   60   บาท   /   มะม่วงแก้วสุก  กก. ละ   60-65   บาท   /   ติดต่อคุณประสิทธิ์   อิ่มแมน   ตำแหน่งปัจจุบันเป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย   เบอร์โทร   08-7863-3759   หรือคุณทองจันทร์   บุญอยู่   ตำแหน่งอดีตผู้ใหญ่บ้านนาสัมพันธ์   หมู่   2   เบอร์โทร   08-6074-2410

 

 

 

 

 

 

มะละกอ

บ้านหนองทุ่ม   หมู่   1   จำหน่ายมะละกอ   /   ติดต่อคุณประสิทธิ์   อิ่มแมน   ตำแหน่งปัจจุบันเป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย   เบอร์โทร   08-7863-3759

 

 

 

 

 

 

มะม่วง   /   ข่า

บ้านบึงวิชัย   หมู่   4,5,6,8   จำหน่ายข่าสด   กก. ละ   10   บาท   /   จำหน่ายมะม่วง   มะม่วงลูกเล็ก   กก. ละ   25   บาท   /   มะม่วงแก่   กก. ละ   60-65   บาท   /    มะม่วงน้ำดอกไม้   กก. ละ   55-60   บาท   /   ติดต่อนายแพง   วรรณอำไพ   บ้านเลขที่   69/1   หมู่   6   ตำบลบึงวิชัย   ตำแหน่งปราชญ์เกษตรชาวบ้าน   เบอร์โทร   08-0759-4958