สถานที่สำคัญภายในท้องถิ่น

เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระธรรมวงศาจารย์   (หลวงปู่สุข   สุขโณ)   สร้างเมื่อ   พ.ศ. 2555

 

         เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระธรรมวงศาจารย์   หรือ   หลวงปู่สุข   สุขโณ   อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์และอดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง   พระอารามหลวง   ตั้งอยู่   ณ   วัดวิเศษไชยาราม   หมู่   4    บ้านบึงวิชัย   ก่อสร้างด้วยเงินบริจาคกว่า   2   ล้านบาท   ภายในชั้นบนบรรจุอัฐของพระธรรมวงศาจารย์   ชั้นล่างบรรจุอัฐบริขารของเครื่องใช้ส่วนตัว   อรรถชีวประวัติและพระธรรมคำสอนรวมถึงพระเครื่องทุกรุ่นที่หลวงปู่ได้จัดสร้างและอนุญาตให้จัดสร้างเจดีย์พิฑิธภัณฑ์หลวงปู่สุข   สุขโณ

          ศิษยานุศิษย์ต่างรำลึกถึงในความเป็นพระมหาเถระผู้ปฏิบัติดี   ปฏิบัติชอบ   ประกอบด้วยคุณธรรมทุกด้าน   จึงได้ร่วมกันก่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ที่บ้านเกิดของพระธรรมวงศาจารย์   โดยความร่วมมือกันของทั้งส่วนของคณะสงฆ์และฆราวาส   เปิดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน    ที่วัดวิเศษไชยาราม    บ้านบึงวิชัย