สำนักสงฆ์ดอนปู่ตาบ้านหนองทุ่ม

สำนักสงฆ์ดอนปู่ตาบ้านหนองทุ่ม

 

          สำนักสงฆ์ดอนปู่ตาบ้านหนองทุ่ม    ตั้งอยู่    ณ    หมู่    2    บ้านนาสัมพันธ์    เริ่มก่อตั้งประมาณปี    พ.ศ. 2535      มี.......เป็นเจ้าอาวาส    มีพระสงฆ์จำสำนักสงฆ์    จำนวน    3    รูป

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ถวายเทียนพรรษา    ประจำปี    พ.ศ.  2562    เมื่อวันที่    15    กรกฎาคม    2562    (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ถวายเทียนพรรษา    ประจำปี    พ.ศ.  2560