วัดป่าชัยมงคล

วัดป่าชัยมงคล

 

          วัดป่าชัยมงคล    รหัสทะเบียนวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   04460108004   นิกายมหานิกาย   วันเดือนปีที่ตั้งวัด    26   ตุลาคม   2552   ตั้งอยู่    ณ   เลขที่    121    หมู่    5    บ้านบึงวิชัย    มีเจ้าอธิการแดง  ปญฺญาวโร     เป็นเจ้าอาวาส       อายุ    48    ปี     พรรษา     25       ( หมายเลขโทรศัพท์   08 1749 2425 )    มีพระสงฆ์จำวัดจำนวน     6      รูป      มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม    คือ     หอพระ    77    จังหวัด    /    สถานที่ปฏิบัติธรรม    /    มีกิจกรรมเข้าวัด    /  มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์    /    เป็นวัดชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลัง    " บวร "      (วัดป่าชัยมงคล)

 

 

 

ภาพบรรยากาศสถานที่วัดป่าชัยมงคล    เมื่อวันที่   1    พฤษภาคม   2563      (คลิ๊ก)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย โดยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โดยออกถวายเทียนพรรษา ถวายน้ำดื่ม และรับฟังการสวดพุทธมนต์    ณ    วัดป่าชัยมงคล

 

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี   2   เมษายน   2562   ( กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก )   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   เมื่อวันที่   26 เมษายน   2562   ณ   วัดป่าชัยมงคล   บ้านบึงวิชัย (5)   จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดป่าชัยมงคล

 

ภาพบรรยากาศสถานที่วัดป่าชัยมงคล    เมื่อวันที่    20   มีนาคม    2562   

 

สภาพบรรยากาศ   สถานที่    วัดป่าชัยมงคล    บ้านบึงวิชัย    วันที่    24    มกราคม    2562

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนพิธี   เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ประจำปี  พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2561  ณ  ศาลาการเปรียญวัดป่าชัยมงคล

 

ภาพบรรยากาศบริเวณวัดป่าชัยมงคล    เมื่อวันที่    6    สิงหาคม   2561

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย โดยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดยออกถวายเทียนพรรษา ถวายน้ำดื่ม และรับฟังการสวดพุทธมนต์    ณ    วัดป่าชัยมงคล