วัดวิเศษไชยาราม

วัดวิเศษไชยาราม

 

          วัดวิเศษไชยาราม    ตั้งอยู่    ณ    หมู่    4    บ้านบึงวิชัย    มีพระครูสถิตปริยัติคุณเป็นเจ้าอาวาสวัดฯ    และเป็นเจ้าคณะตำบลบึงวิชัย   (ชั้นโท)   ด้วย    มีพระสงฆ์จำวัดจำนวน     5      รูป  

 

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย โดยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โดยออกถวายเทียนพรรษา ถวายน้ำดื่ม และรับฟังการสวดพุทธมนต์   ณ   วัดวิเศษไชยาราม

 

บรรยากาศสภาพสถานที่วัดวิเศษไชยาราม    บ้านบึงวิชัย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    เมื่อวันที่   20   มกราคม   2562

 

บรรยากาศสภาพสถานที่วัดวิเศษไชยาราม    บ้านบึงวิชัย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    เมื่อวันที่   14   ธันวาคม   2561

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย โดยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดยออกถวายเทียนพรรษา ถวายน้ำดื่ม และรับฟังการสวดพุทธมนต์   ณ   วัดวิเศษไชยาราม