เรื่องประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2020-10-15
Time Post20:15:28