เรื่องรายงานผลการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนหัวบึง บ้านบึงวิชัย(5) บ้านบึงวิชัย(4) บ้านลาดสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ( กฟภ. ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 )
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2020-08-17
Time Post21:49:21