เรื่องร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย การบรรยายแนวเขต จำนวน 3 รูปแบบ ประจำปี พ.ศ. 2563 เสนอ กกต. จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2020-02-13
Time Post16:45:23