กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยชุดกู้ชีพ EMS เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกร่วมติดตามผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลบึงวิชัย พร้อมกับนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564