ชุดกู้ชีพ EMS เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และการทำความสะอาดรถกู้ชีพให้พร้อมปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 2564