การปฏิบัติงาน ชุดกู้ชีพ EMS เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการออกบริการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที 7 - 9 พฤศจิกายน 2564 ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย