โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไคร้ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ณ อาคารอเนกประสงค์ รพ.สต.ท่าไคร้ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564