ชุดกู้ชีพ EMS เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำนวน 2 ราย (พระวัดป่าบ้านหนองทุ่ม , อุบัติเหตุขาผิดรูป หมู่ 1 บ้านหนองทุ่ม) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564