การปฏิบัติงานชุดกู้ชีพ EMS เทศบาลตำบลบึงวิชัย ระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาล ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหมู่ 5 ในการจับงู ที่เข้าไปหลบในบ้าน และการทำความสะอาด รถกู้ชีพ EMS ในแต่ละวัน