คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนน คสล. ฯ พร้อมด้วย ท่านนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย