กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย มอบเงินสวัสดิการเสียชีวิต ราย แม่ชีทองสาย ญาณประสาท ม.9 ให้กับผู้รับผลประโยชน์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564