นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลบึงวิชัย ณ วัดสุนทราราม บ้านหนองทุ่ม เม่ื่อวันที่ 14 กันยายน 2564