เทศบาลตำบลบึงวิชัย รพ.สต.บ้านท่าไคร้ ลงพื้นที่ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในการตรวจประเมินและเตรียมความพร้อม Local Quarantine ระดับตำบล รองรับผู้กักตัวที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเข้าสู่พื้นที่ตำบลบึงวิชัย ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ Local Quarantine ระดับตำบล หมู่บ้านโซนหนองทุ่ม