งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้วให้กับเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย โดยผู้แทนเทศบาลตำบลบึงวิชัยร่วมให้เกียรติรับมอบ