เทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมกับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของคณะผู้บริหารเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในการป้องกันไม่ให้บุคลากรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดตามนโยบายของจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย