คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกดำเนินการตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมสะพานห้วยแสนพันธ์บ้านหนองทุ่ม โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดสุนทราราม โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมสะพานห้วยคันฮูงบ้านสว่างนาโพธิ์ ตามโครงการพัฒนาปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ จุดดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ