ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ร่วมประชุมการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามงานของผู้แทน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนลงพื้นที่ติดตาม ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย ฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์