กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย " โครงการเด็กและเยาวชน วัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง " ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดวิเศษไชยาราม