อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ออกประชาคมหมู่บ้านบึงวิชัย (5) ในการชี้แจงและรับรองการเป็นผู้ใหญ่บ้าน กรณีมีผู้สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพียงคนเดียว ของการเลือกผู้ใหญ่บ้านบึงวิชัย (5) เมื่อวันที่ 30 มิภุนายน 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านบึงวิชัย (5)